Välkommen till Sententia Management! Vi håller för närvarande på och förnyar vår hemsida och ber om tålamod under tiden. Har du några frågor som du hoppats få svar på här på hemsidan är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss:

Email: info@sententia.se

Stefan Petersson, VD
0705 - 15 08 18
petersson@sententia.se

Anders W Berggren
0706 - 46 37 00
berggren@sententia.se

Cecilia Navik-Holst
0705 - 84 10 74
cecilia.navik-holst@sententia.se

Christer Thornblad
0733 - 32 55 77
thornblad@sententia.se

Lena Jöhnemark
0708-53 63 38
johnemark@sententia.se

Linda Tolf
0705 - 11 58 48
tolf@sententia.se

Michael Petersson
0705 - 41 03 10
michael@sententia.se

Niclas Eriksson
0706 - 76 57 10
eriksson@sententia.se


Sententia Management AB
Box 110 76
Linköping